JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur lång tid tar mitt mål?

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Nedan kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Mål i förvaltningsrätten
Mål i migrationsdomstolen

 

Mål i förvaltningsrätten (utom migrationsdomstolen)

Typ av mål

Handläggningstid

   

Mål om skatt:

Anstånd med betalning
av skatter och avgifter

Företrädaransvar

Beskattning

 

1-3 månader


2-4 månader

10-14 månader
   

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen:

Sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga socialförsäkringsmål

 


12-16 månader

   

Mål om tvångsvård:

Psykiatrisk tvångsvård

Rättspsykiatrisk vård

Vård av missbrukare

Vård av unga

 

1-2 veckor

2-3 veckor

2-3 veckor

1-2 månader
   

Andra vanliga typer av mål:

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Folkbokföring

Körkort

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Offentlig upphandling

Serveringstillstånd

Vapentillstånd

 

12-16 månader


3-6 månader

1-3 månader

2-4 månader

4-6 månader


6-10 månader

6-9 månader

4-6 månader

 

Mål i migrationsdomstolen

Typ av mål

Handläggningstid

Mål om uppehållstillstånd på
grund av skydds- eller asylskäl

Mål om uppehållstillstånd för
besök eller bosättning (till
exempel på grund av arbete
eller anknytning till någon
som bor i Sverige)

Viseringsmål

18-22 månader


12-16 månader

 

 

2-8 veckor

   
   
   Senast ändrad: 2019-08-19