JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök för gymnasieklasser

Är ni en gymnasieklass som pluggar juridik och är sugna på att få veta mer om domstolar i allmänhet och förvaltningsdomstolar i synnerhet? Då är ni varmt välkomna till oss på studiebesök. Vi på förvaltningsrätten bjuder in gymnasieklasser med juridikinriktning på besök hos oss för att få veta mer om hur vår verksamhet fungerar.

Eftersom olika grupper kan ha olika behov och intresseområden har vi valt att erbjuda två olika alternativ för att ta del av information om vår verksamhet. Alternativen är tänkta att fungera som utgångspunkter och kan självklart anpassas efter respektive grupps förutsättningar.

Alternativ 1 – Studiebesök med förhandlingsspel

Ni får möjlighet att genomföra ett förhandlingsspel baserat på ett körkortsmål i en av våra förhandlingssalar. I samband med att ni anmäler er får ni material i form av manus, handlingar i målet osv. Deltagarna får sedan spela olika aktörer såsom domare, advokat och privatperson. Förhandlingsspelet gör det möjligt att pröva hur det är att vara part eller en del av rätten under en förhandling och syftar till att skapa förståelse och kunskap kring förvaltningsrättens arbete. Tanken är att visa stegen i hur domstolen kommer fram till ett avgörande. När förhandlingsspelet är avslutat får ni diskutera förhandlingen tillsammans med oss som arbetar på domstolen. Därefter kommer vi att berätta om förvaltningsrätten och om hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Ni kommer då också att få möjlighet att ställa egna frågor. Läs mer i vårt informationsblad Välkommen till Förvaltningsrätten i Göteborg!

Alternativ 2 - Studiebesök utan förhandlingsspel

Ni får möjlighet att besöka oss och våra förhandlingssalar. Vi berättar om hur en förhandling går till och informerar även om vår verksamhet och det svenska domstolssystemet i stort. Ni får även möjlighet att ställa frågor. Läs mer i vårt informationsblad Välkommen till Förvaltningsrätten i Göteborg!

Låter det intressant?

Anmälan görs via e-post till forvaltningsrattenigoteborg.studiebesok@dom.se. Ange kontaktperson och kontaktuppgifter, vilket av alternativen ni är intresserade av, hur stor er grupp är samt eventuella önskemål om datum eller inriktning på informationen.
Senast ändrad: 2017-03-16