JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Psykiatrimål vid Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten har en psykiatrihandläggargrupp bestående av tre till fem domstolshandläggare som enbart arbetar med psykiatrimålen. Domare, föredragande jurister och notarier kommer liksom tidigare att bereda och avgöra målen enligt ett rullande schema på domstolen.

Psykiatrihandläggargruppen ska leda till en effektivare hantering hos oss men också till att kontakterna mellan er och oss ska förenklas och bli bättre när färre domstolshandläggare arbetar med dessa mål.

Psykiatrienheten nås på telefonnummer 031-732 70 99 och e-postadress forvaltningsrattenigoteborg.psykiatrigruppen@dom.se.

Kontaktperson för respektive sjukhus:

1.

Halmstad
Varberg
Brinkåsen/Näl/Uddevalla

Maria Engström
031-732 73 24
2.

Rågården

Sandra-Mikaela Nilsson
031-732 73 81

3.

Kungälv
Östra sjukhuset

Susanne Östlund
031-732 71 02

3.

Sahlgrenska
Mölndal

Annelii Sootna                                                          031-732 70 33

 

Ni kan även kontakta handläggarchefen Carola Hansson, tel. nr. 031-732 72 25 om ni har frågor kring psykiatrihandläggargruppen. 
Senast ändrad: 2018-08-14