JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Psykiatrimål vid Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten har en psykiatrihandläggargrupp bestående av tre till fem domstolshandläggare som enbart arbetar med psykiatrimålen. Domare, föredragande jurister och notarier kommer liksom tidigare att bereda och avgöra målen enligt ett rullande schema på domstolen.

Psykiatrihandläggargruppen ska leda till en effektivare hantering hos oss men också till att kontakterna mellan er och oss ska förenklas och bli bättre när färre domstolshandläggare arbetar med dessa mål.

Kontaktuppgifter:

Telefon:

031-732 70 99 

E-post:

forvaltningsrattenigoteborg.psykiatrigruppen@dom.se.
Senast ändrad: 2018-09-17