JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Praktisk information för tolkar och ombud

Ska du besöka förvaltningsrätten som tolk eller ombud för part? - Här hittar du praktisk information inför ditt besök hos oss.

Teknik

Alla förhandlingssalar är utrustade med ett tekniskt system med hörsnäckor som underlättar tolkningen. Det finns även andra typer av hörselhjälpmedel. I salarna finns teknik som möjliggör visning av bilder och dokument. Det finns också teknik för tolkning eller deltagande via videolänk eller telefon. Läs mer i broschyren Teknik i förhandlingssalar.

Service

I anslutning till förhandlingssalarna finns ett tolkrum avsett för tolkar som är i behov av enskildhet innan en förhandling eller under paus vid förhandling. För tillträde till rummet krävs en kod, som erhålls i receptionen. Det finns även enskilda samtalsrum där ombud kan sitta avskilt med sin klient.

Det finns kaffe, te och vatten och möjlighet att låsa in kläder m.m. i förvaringsskåp.

Säkerhetsrutiner

Då så kallad särskild säkerhetskontroll genomförs omfattar detta även tolkar som ska medverka vid förhandling. Företrädare för myndigheter och ombud omfattas inte av säkerhetskontroll.

Domstolen ansvarar för och har fastställda rutiner vid utrymning och andra incidenter.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta receptionen eller vår domstolsvärd.
Senast ändrad: 2017-09-12

Vår tolk- och översättningspolicy

Läs mer i förvaltningsrättens tolk- och översättningspolicy.