JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Remissyttrande

[2016-03-10] Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg har yttrat sig till regeringen över utkast till lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.


Bifogade filer:

Remissvar Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Senast ändrad: 2016-03-10

För mer information kontakta: