JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Överklaganden om ny skola i centrala Partille avvisas
[2019-03-06]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten anser inte att tjänstemannabeslut fattat den 20 oktober 2018 angående ny skola i centrala Partille kommun utgör ett överklagbart kommunalt...

Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får anordna torgmöten och dela ut flygblad i Kungälvs kommun
[2018-08-16]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Kungälvs kommun prövat Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen at...

Förvaltningsrätten ingriper inte mot upphandlingen av linbanan i Göteborg
[2018-08-09]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten anser inte att Peab Anläggning AB har visat att det finns skäl att ingripa mot upphandlingen av linbanan i Göteborg. Upphandlingen kan...

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten
[2018-07-31]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Götebo...

Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift
[2018-06-29]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten har bedömt att kommunens förfarande i samband med tecknandet av ett avtal, om bl.a. driften av ett vård- och omsorgsboende, utgör offentli...

De nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
[2018-06-28]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Den 1 juli börjar de nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier att gälla och på migrationsdomstolarna räknar man nu med att få in en stor...

Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast
[2018-03-01]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten anser inte att klaganden har visat att beslutet att stänga Röhsska museet under tiden den 26 februari 2017–1 juni 2018 var olagligt....

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Göteborg

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Göteborg.