JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndeman på förvaltningsrätten

Vid förvaltningsrätten avgörs mål och ärenden av juristdomare och nämndemän.

Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen står för samhällets insyn i domstolen och är förtroendevalda medborgare. De inte utbildade jurister och kommer endast till domstolen i samband med rättegång. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag, även om nämndemän nomineras av de politiska partierna.

Vid Förvaltningsrätten i Göteborg tjänstgör cirka 300 nämndemän.

Val av nämndemän

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt och kammarrätt väljs i regel länsvis av regionfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år och nästa gång det är val är 2019. För att kunna bli vald som nämndeman måste man vara behörig och lämplig för uppdraget. Man måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd inom förvaltningsrättens domkrets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

Vid val av nämndemän ska regionen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.    

Mer information finns på www.blinämndeman.se

 
Senast ändrad: 2016-10-31

Mer information

 www.blinämndeman.se