JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Internationell migrationsrättslig konferens i Göteborg

[2013-11-20] Förvaltningsrätten i Göteborg

För första gången sedan migrationsdomstolarna kom till 2006 arrangeras en internationell migrationsrättslig konferens i Sverige. Intresset har varit stort och konferensen är fulltecknad. Tvåhundra deltagare från de fyra svenska migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, samt olika domstolar i Europa samlas den 21-22 november i Göteborg. Totalt är 27 länder representerade.

- Sverige är ett stort land när det gäller att ta emot flyktingar och pröva asylansökningar. Därför är det självklart att de svenska migrationsdomstolarna också i internationella sammanhang är med och utbyter erfarenheter för att på bästa sätt kunna tillämpa flyktingrätten, säger Dag Stegeland, lagman på Förvaltningsrätten i Göteborg som är en av huvudarrangörerna.

Oavsett EU-land är det i stora delar samma bestämmelser och regler som tillämpas. Det gäller både FN:s flyktingkonvention, som är en grund, men också alla de EU-direktiv som löpande kommer till på migrationsområdet.

- Det är viktigt att de svenska migrationsdomstolarna tar ett gemensamt ansvar för sin kompetensutveckling, säger Dag Stegeland. Vad det i grunden handlar om är att rättskipningen inom det migrationsrättsliga området ska ha sin utgångspunkt i att den sker med hög kompetens och hög kvalitet - på ett förtroendeskapande sätt.

Konferensen arrangeras av de fyra svenska migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och organisationen International Association of Refugee Law Judges (IARLJ), med stöd av Domstolsakademin på Domstolsverket.

Några av de ämnen som kommer att tas upp är förföljelsebegreppet, trovärdighet/tillförlitlighet, beviskravet i asylrätten samt EU:s rättighetsstadga. Medverkar gör bland andra Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Helena Jäderblom, Sveriges domare vid Europadomstolen och professor James Hathaway, University of Michigan Law School.

För mer information om konferensen "European Chapter Conference" som äger rum den 21-22 november 2013 på Clarion Hotel Post i Göteborg, se www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se


 

Senast ändrad: 2013-11-20

För mer information kontakta:

Dag Stegeland
Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
tel: 0709-10 56 55,e-post: dag.stegeland@dom.se

Anders Bengtsson
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg
tel: 0703-32 80 19, e-post: anders.bengtsson@dom.se

John Panofsky
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg
tel: 0708-70 92 72, e-post: john.panofsky@dom.se